x

جستجو بر اساس: فروردین 1397

شنبه 11

فروردین 1397

مدتهاست از برنامه های طراحی مثل فتوشاپ و کورل استفاده می کنم. زمانی که ایلاستریتور معرفی شد، با پیش فرض های قبلی به سراغ ابزارهای این برنامه تازه نفس رفتم. و تقریباً ناامید شدم از ادامه کار. تعداد زیاد ابزارها، پیچیدگی هایی که هیچوقت در کورل دراو خبری ازشان نبود، ابزارهایی که به نظرم اضافه می آمدند. اما بعد از کمی سرو کله زدن بالاخره دوست شدیم :) همراه باشید با من تا چند نکته کار با برنامه ایلاستر...

ادامه مطلب