x

جستجو بر اساس: آذر 1399

شنبه 22

آذر 1399

تا به حال از خود پرسیده اید که چقدر خلاقیت در طراحی دارید؟ می توان گفت که در هر کاری داشتن ایده های خلاقانه موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت می شود. خیلی از انسان ها بر این باورند که ایده های جذاب برای ایجاد طرحی خوب ندارند و انسان خلاقی نیستند! در واقع این تفکر بسیار غلط است! زیرا خلاقیتی که موجب تولید چیزی ارزشمند و یا به دست آوردن مهارت برای یافتن راه حل های جدید برای مشکلات باشد، عملکرد ذاتی در ذهن ...

ادامه مطلب